imaginaris asèptics. projecte d’investigació
en col·laboració amb idensitat i la escocesa 2020
sala d’art jove 2020
l’espai que hi ha, the wrong biennale. 2019-2020
suggerir és insinuar amb prudència, àngels barcelona.
art nou. 2019
Pli-é Collective AngelicaTognetti MarinaRibot EvaPaià
de corba està fet tot l’univers, línia d’investigació. 2019

desviaments de les pràctiques artístiques en l’esfera pública,
fabra i coats. 2019