ESC-OUT: DESVIAMENTS DE LES PRÀCTIQUES ARTÍSTIQUES EN L'ESFERA PÚBLICA. FABRA I COATS

ESC-OUT: desviaments de les pràctiques artístiques en l’esfera pública és un projecte de l’equip curatorial d’ON MEDIATION/6, emmarcat en la col·laboració entre el Centre d’Art Contemporani de Barcelona – Fabra i Coats i la Fàbrica Oberta de Creació Analògica – La Escocesa.

La iniciativa acull dotze propostes d’artistes residents a La Escocesa i té vocació interdisciplinària alhora que interinstitucional. Posa en relleu, a més, les possibilitats d’intersecció entre les diferents agents de l’ecosistema artístic.

La metodologia de treball pretén incidir en les tradicionals jerarquies de mediació proposant recorreguts que activin les produccions artístiques més enllà del sistema expositiu i les situïn en els múltiples afores del cercle de l’art.

Les peces de les artistes de La Escocesa es desvien del recorregut convencional i, abans d’arribar al centre expositiu, es dispersen en l’esfera pública. És allà on les artistes i les seves creacions prenen posició, bé a través de l’ocupació performativa dels espais, o bé col·locant objectes en contextos dissonants.

El projecte ESC-OUT engloba un conjunt d’activacions artístiques que intenten obrir espais de diàleg i d’escolta fora del museu. En aquests exercicis de contacte, obres i públic posen a prova la seva resistència, és a dir, la capacitat que tenen per mantenir-se dretes juntes, físicament i conceptualment.

Totes i cadascuna de les propostes interpel·len els cossos des de diferents angles: la precarització del món de l’art, la gentrificació i l’especulació immobiliària, la transformació d’allò singular a allò múltiple, del jo al nosaltres; habiten els territoris de l’intent; exploren el potencial evocatiu de les ruïnes contemporànies; qüestionen la pressió social, la burocràcia dels cossos i el colonialisme; denuncien l’acceleració de l’economia postindustrial i la desafectació urbana.

El resultat d’aquestes trobades als diferents espais exteriors s’ha documentat en forma de microrelats exposats al Centre d’Art Contemporani de Barcelona – Fabra i Coats. Aquestes narracions van acompanyades de les peces físiques en tant que còmplices del procés de desviament. Aquí l’espectadora és testimoni de la convivència entre les memòries de les activacions realitzades i les obres que van ser objecte d’activació, dels vincles o conflictes que se’n deriven.

Artistes participants: Valentina Alvarado Matos, Ricard Casabayó, Juan Antonio Cerezuela, Carmen de Ayora, Daniel De La Barra, Juan David Galindo Guarín, Marla Jacarilla, Wioityuwoityuo, Guillermo Moreno Mirallas, Marina Rubio, Carlos Vásquez Méndez, Tamara Zaitseva.

ON MEDIATION és un programa d’estudis teòrico-pràctic organitzat pel grup de recerca Art Globalization Interculturality (AGI) de la Universitat de Barcelona.

Directores: Anna Maria Guasch, Martí Peran.

Coordinadores: Joaquim Espuny, Helena Moreno Mata, Pablo Santa Olalla, Olga Sureda.

Equip curatorial: Diego Ballestrasse, Blanca Fullana, Mónica González, Vatiu Nicolás Koralsky, Helena Moreno Mata, Eva Payá, Marina Ribot Pallicer, Susana Pardo, Israel Pérez, Claudia Schafer-Tabraue, Angelica Tognetti.
ACTIVITATS:

5 de febrer de 2019 – INAUGURACIÓ

22 de febrer de 2019 – ESC-OUT: DEBAT ENTRE SAIDA PALOU I JORDI BORJA SOBRE EL CONCEPTE D’ESPAI PÚBLIC + «UMBRAL DE DISCIPLINA» (JUAN DAVID GALINDO, 2019). Debat entre l’antropòloga Saida Palou i el geògraf Jordi Borja conversen sobre el concepte d’espai públic. A continuació té lloc una performance de Juan David Galindo, artista participant en l’exposició.

12 de març de 2019 – ESC-OUT: XERRADA SOBRE LA NOCIÓ D’ESPAI PÚBLIC AMB MANUEL DELGADO + «RUINAS CONTEMPORÁNEAS» (MARLA JACARILLA, 2019). L’antropòleg social Manuel Delgado planteja una sèrie de reflexions sobre la noció d’espai públic. Sessió conduïda per Enric Puig Punyet, director de La Escocesa. Seguidament l’artista Marla Jacarilla presenta juntament amb Angelica Tognetti el fanzine «Ruinas Contemporáneas».

16 de març de 2019 – ESC-OUT: VISITA GUIADA + CAMINADA + PÍCNIC + PRESENTACIÓ DE LA PUBLICACIÓ «ESC-OUT». Com a tancament de l’exposició es realitza una visita guiada combinada amb una caminada amb intervencions artístiques, i un pícnic on es presenta la publicació ESC-OUT.

PUBLICACIÓ – En col·laboració amb la Fàbrica Oberta de Creació Analògica – La Escocesa i la Universitat de Barcelona.

RADIO FABRA > El lloc de l’artista, el concepte de la ruïna, Woityuwoityuo i les comissàries de ESC-OUT. Diàleg entre diverses artistes i comissàries de la mostra que pretenen donar veu als subjectes, els seus processos i inquietuds artístiques més enllà del format expositiu.