Imaginaris Asèptics és un projecte de recerca que explora el conjunt de relacions i analogies entre espai museístic i espai clínic (les seves característiques arquitectòniques i relacionals), així com l’anàlisi del conjunt de normes higienistes que els sostenen. Aquest plantejament ens permeten reflexionar sobre la tasca curatorial, retornant-la a la seva accepció original: la que la relaciona amb la cura; imaginar altres maneres de fer art més enllà del cub blanc i obrir debats sobre la creació de noves institucionalitats que es pensin com a espais càlids i oberts. El projecte s’emmarca en el projecte europeu «Expérimenter une Transformation Institutionnelle» que realitzem en col·laboració amb Idensitat i La Escocesa .

Grup de conversa i les seves constel·lacions:

Justament en un moment en el qual la crisi de les cures, la vulnerabilitat dels nostres cossos i la importància dels nostres vincles es fa radicalment extrema i patent, es torna necessari repensar tant la institució clínica com quelcom que vagi més enllà d’ella mateixa.

Hem començat a reunir-nos periòdicament amb Irati Irulegi (Idensitat) i a compartir lectures entre nosaltres per imaginar altres maneres de pensar l’espai clínic i les cures; per rescatar altres formes de cura invisibilitzades al llarg de la història; per reflexionar sobre les persones que, més enllà de l’espai mèdic, estan duent a terme les tasques de cura (de menors, majors, diversitats funcionals…); per pensar com reacciona la cultura davant la crisi actual

Al llarg d’aquests dies de confinament compartim amb vosaltres, un arxiu documental, una constel·lació de reflexions, cites, imatges, llibres, veus, esquemes per a continuar pensant juntes, encara que des de lluny, i imaginar altres escenaris possibles…

IMAGINARIS ASÈPTICS