pli-é collective som un grup de recerca i curadoria format per Eva Paià, Marina Ribot Pallicer i Angelica Tognetti. Actualment treballem en l'elaboració del programa de mediació de la Sala d'Art Jove 2020 i en el projecte d'investigació «imaginaris asèptics» en col·laboració amb Idensitat i La Escocesa i emmarcat en el projecte europeu «ETI - Expérimenter une Transformation Institutionnelle». Posem en pràctica diferents dinàmiques de treball que hem desenvolupat com a col·lectiu: situant els processos d'escolta i de cura en el centre de tota intervenció. Ens dediquem a desenvolupar i experimentar amb models i metodologies curatorials que no es limiten a espais expositius o relacions unilaterals i jerarquitzades. Investiguem i posem en pràctica estratègies a través de les quals posar en dubte els marcs relacionals i institucionals hegemònics per a explorar altres formats de difusió de la creació artística que permetin la participació activa de múltiples públics.

col·lectiu de recerca i curadoria
en residència a la Sala d'Art Jove
- beca de mediació 2020

+INFO: pliecollective.mae@gmail.com
#pliecollective
barcelona